Vị trí

 

TRỤ SỞ CHÍNH & NHÀ MÁY BẮC NINH: KCN Hanaka, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

NHÀ MÁY QUẢNG NAM: Lô 15, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
NHÀ MÁY BÀ RỊA - VŨNG TÀU: Lô VII-5 + VIII-6, KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu