Hac way

Phát triển nguồn nhân lực

PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG VỚI ĐẠI HỌC HANACANS
Thu hút nhân tài thôi chưa đủ, cần phát triển tài năng đó hơn nữa!
Với niềm tin sự phát triển đến từ nỗ lực học tập không ngừng, năm 2020 chúng tôi đã thiết lập “Đại học Hanacans” quy định ma trận khóa học cho các vị trí giúp hỗ trợ phát triển kỹ năng cho tất cả nhân viên công ty, đồng thời là cơ sở cho việc đánh giá năng lực và thăng tiến của mỗi cá nhân.
PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG VỚI ĐẠI HỌC HANACANS
ĐẠI HỌC HANACANS
gồm hơn 100 khóa học, trong đó hơn 60 khóa chuyên môn nghiệp vụ và 40 khóa học kiến thức, kỹ năng chung, đáp ứng đầy đủ các kỹ năng cho tất cả nhân viên
Đào tạo hội nhập/
đào tạo định kỳ
Đào tạo nâng cao kỹ năng
Kiến thức, kỹ năng chung
Chuyên môn nghiệp vụ
Trưởng phòng trở lên
Phó phòng
Giám sát
Trưởng ca
Nhân viên
Vận hành
HAC WAY
Nội quy công ty
Nội quy về an toàn, sức khỏe, môi trường
Chính sách Chất lượng / An toàn thực phẩm / Môi trường
...
Mini MBA
CPA
Phát triển năng lực lãnh đạo
...
Phân tích kết quả kinh doanh, lãi lỗ
Phân tích thị trường
TQM
...
Vai trò của người quản lý cấp trung
Tư duy logic
Kỹ năng giải quyết vấn đề
...
Cấu trúc và cách tính giá thành sản phẩm
Lập kế hoạch, dự báo, dự toán ngân sách
...
Bảo trì cơ bản
Tiếng Anh
PDCA
...
Tổng quan về quy trình sản xuất thân lon, nắp lon
Xử lý sự cố
QC Story
...

ĐÀO TẠO HAC WAY

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

ƯƠM MẦM ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO KẾ CẬN

Được giới thiệu vào năm 2017, hệ thống “Career Path – Lộ trình phát triển sự nghiệp” giúp ươm mầm, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế cận của công ty. Căn cứ sơ đồ tổ chức trong tương lai, công ty lựa chọn các nhân sự nòng cốt, xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng và trao cho họ cơ hội thử thách bản thân để sẵn sàng đảm nhận vị trí lãnh đạo.
ƯƠM MẦM ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO KẾ CẬN
THĂNG CHỨC TỰ NGUYỆN
THĂNG CHỨC TỰ NGUYỆN
Bạn là người có năng lực xuất sắc và mong muốn có cơ hội thăng tiến vượt bậc, hệ thống thăng chức tự nguyện của chúng tôi sẽ giúp bạn thưc hiện điều này.
Song song với hệ thống thăng chức định kỳ, hệ thống thăng chức tự nguyện được thiết kế nhằm tạo cơ hội thăng chức nhanh chóng cho những cá nhân xuất sắc không phân biệt tuổi tác, trình độ - những người có kết quả làm việc xuất sắc và tiềm năng trở thành lãnh đạo hoặc chuyên gia trong tương lai thông qua việc đánh giá năng lực và các kỳ thi do công ty tổ chức.
CHÍNH SÁCH TÁI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VÀ TUYỂN DỤNG NỘI BỘ
Nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững của công ty.
Hanacans trân trọng sự đóng góp của mỗi nhân viên cho công ty. Bằng việc giới thiệu chính sách “Tái tuyển dụng nhân viên và Tuyển dụng nội bộ”, Hanacans không chỉ sẵn sàng mở rộng cánh cửa chào đón những nhân viên cũ có mong muốn tiếp tục đồng hành cùng với công ty, mà còn luôn cố gắng tạo ra cơ hội đặc biệt cho các nhân viên khát khao thử thách và khám phá bản thân ở những vị trí mới.
CHÍNH SÁCH TÁI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VÀ TUYỂN DỤNG NỘI BỘ