Hac way
Ưu tiên
Ưu tiên
An toàn = Bảo vệ cuộc sống của bạn
Chất lượng = Bảo vệ thu nhập của bạn
Môi trường = Bảo vệ đất nước của bạn
Mục đích
Mục đích
Phát triển nhân sự có khả năng kinh doanh quốc tế xuất sắc trên cơ sở kết hợp có chọn lọc phong cách “Việt Nam + Nhật Bản + Quốc tế = Hoà trộn các điểm tốt”
Tầm nhìn
Tầm nhìn
Trở thành nhà cung cấp vỏ lon nhôm hàng đầu, đáng tự hào và đáng tin cậy tại Việt Nam
Giá trị
Giá trị
1. Sự thay đổi
2. Phát triển nhân viên & Công ty
3. Trải nghiệm khách hàng
4. Vận hành xuất sắc nhờ chu trình cải tiến & duy trì liên tục
Phong cách
Phong cách
12 phong cách làm việc
Chi tiết
Phong cách
01
TÔN TRỌNG
Tôn trọng mỗi cá nhân.
02
CHÂN THÀNH
KHÔNG tô vẽ, KHÔNG gian lận, KHÔNG dối trá.
03
TÍNH LÀM CHỦ
Suy nghĩ và hành động để giải quyết vấn đề trên cơ sở suy nghĩ vấn đề đó là của mình.
04
HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU
Tập trung vào kết quả, đặt các mục tiêu thử thách và cố gắng để đạt được mục tiêu đó.
05
LÀM VIỆC TRÊN CƠ SỞ TỐI ƯU HÓA TỔNG THỂ VÌ LỢI NHUẬN
Làm việc với suy nghĩ tối ưu hóa tổng thể cả công ty vì lợi nhuận, không chỉ riêng lợi ích của bộ phận hoặc phòng ban mình.
06
LÀM NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐÃ QUYẾT ĐỊNH 100%, KHÔNG QUYẾT ĐỊNH NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ LÀM, CẢI THIỆN NHỮNG GÌ KHÔNG THỂ LÀM
07
TẠO SỰ ƯU TIÊN
Thời gian là tiền bạc. Cần ưu tiên công việc “chúng ta nên làm bây giờ”, “những gì chúng ta không nên làm bây giờ”.
08
QUAN SÁT - SUY NGHĨ - LẬP KẾ HOẠCH - THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA
Quan sát thực tế để hiểu hiện trạng, đối tượng. Suy nghĩ về mục đích công việc. Lập kế hoach thực hiện. Thực hiện và quản lý tiến độ. Kiểm tra kết quả, đầu ra.
09
NHANH CHÓNG VÀ CÓ SỰ CHUẨN BỊ
Đánh giá tình huống để hành động kịp thời hoặc thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết tùy từng trường hợp cụ thể.
10
ĐẶT MÌNH VÀO HOÀN CẢNH NGƯỜI KHÁC
Xem xét tình huống, vấn đề, hiện tượng không chỉ dựa trên quan điểm của bản thân mà còn dựa trên quan điểm của người khác.
11
THÔNG TIN - HỌC HỎI - CẢI TIẾN
Chắt lọc điểm tốt từ các thông tin đã thu thập để cải tiến công việc.
12
QUẢN TRỊ VÀ HỆ THỐNG
Quản trị là việc tạo ra các quy định và làm cho mọi người phải tuân theo quy định đó. Hệ thống nhằm giúp giảm tải công việc lặp lại, lỗi và các lãng phí phát sinh từ các nguyên nhân trên.