CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG AN TOÀN THỰC PHẨM
(FSSC 22000)
FSSC 22000FSSC 22000FSSC 22000
CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
(ISO 9001)
ISO 9001
CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
(ISO 14001)
ISO 14001
CHỨNG NHẬN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP
(SGP)

SGP là các yêu cầu về điều kiện tại nơi làm việc, tôn trọng nhân quyền, bảo vệ môi trường, tăng cường mối quan hệ với cộng đồng xung quanh mà mỗi công ty phải đạt được để trở thành nhà cung cấp của Coca-Cola. Hanacans được cấp chứng nhận SGP từ năm 2016 bởi SGS - đơn vị đánh giá độc lập do Coca-Cola ủy quyền.