Chính sách Chất lượng - An toàn thực phẩm

Hãy tập hợp toàn bộ nguồn lực và trí tuệ để không ngừng cải tiến chất lượng bền vững, trở thành nhà máy đáng tin cậy.

1. Phát triển công ty thông qua việc cung cấp các sản phẩm nhằm thỏa mãn, đạt được sự tin tưởng của khách hàng

2. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả hệ thống và đổi mới kỹ thuật sản xuất bền vững

3. Hiểu yêu cầu của khách hàng kịp thời và chính xác, nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng

4. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm