Chính sách Chất lượng - An toàn thực phẩm

15:24 - 23/03/2020

Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị
Chính sách môi trường
Ưu tiên hàng đầu

Chính sách chất lượng - An toàn thực phẩm


Hãy thu thập toàn bộ nguồn lực và tri thức để tiếp tục cải thiện chất lượng bền vững để trở thành nhà máy đáng tin cậy.

1. Làm việc vì sự phát triển của Công ty thông qua cung cấp các sản phẩm đạt được sự thỏa mãn và tin tưởng của khách hàng.
2. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả hệ thống và đổi mới kỹ thuật sản xuất bền vững.
3. Hiểu yêu cầu của khách hàng kịp thời và chính xác, nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.
4. Hanacans cam kết tuân thủ luật định về an toàn thực phẩm.