Liên hệ 1
Liên hệ 2
Liên hệ 3

Liên hệ

TRỤ SỞ CHÍNH & NHÀ MÁY BẮC NINH
KCN Hanaka, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
(+84) 222 6260 888
(+84) 222 6260 555
info@hanacans.com
NHÀ MÁY QUẢNG NAM
Lô 15, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
(+84) 235 3869 567
(+84) 235 3941 777
info@hanacans.com
NHÀ MÁY BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Lô VIII-5 + VIII-6, KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(+84) 254 3895 858
(+84) 254 3876 335
info@hanacans.com