Trụ sở chính & Nhà máy Bắc Ninh

KCN Hanaka, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

(+84) 222 6260 888

(+84) 222 6260 555

info@hanacans.com

Nhà máy Quảng Nam

Lô 15 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

(+84) 235 3869 567

(+84) 235 3941 777

info@hanacans.com

NHÀ MÁY BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Lô VIII-5 + VIII-6, KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(84) 254 3895 858

(84) 254 3876 335

info@hanacans.com