Trụ sở chính & Nhà máy Bắc Ninh

KCN Hanaka, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

(+84) 222 6260 888

(+84) 222 6260 555

info@hanacans.com

Chi nhánh Quảng Nam

Lô 15, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam

(+84) 235 3869 567

(+84) 235 3941 777

info@hanacans.com