Ban lãnh đạo

 

Hội đồng quản trị 
Chủ tịchYasushi Tashiro
Thành viênHidetaka Makabe
Thành viênShinya Ishibashi
Thành viênNguyễn Thị Bảo Khanh

 

Ban lãnh đạo 
Tổng giám đốcHidetaka Makabe
Thành viênShinya Ishibashi
Thành viênNguyễn Thị Bảo Khanh
Thành viênTrương Văn Hòa
Thành viênPhạm Minh Viễn
Thành viênKotaro Goto
Thành viênNguyễn Thị Huyền Trang
Thành viênPhan Mạnh Cường
Thành viênNguyễn Trịnh Tuấn
Thành viênNguyễn Đình Hiền

 

Ban kiểm soát 
Toàn thời gianTrương Văn Hòa
Toàn thời gianNguyễn Thị Nga
Bán thời gianKengo Yamada