Nắp lon

Nắp lon

09:34 - 23/03/2018

Thân lon
KÍCH THƯỚCLOẠIMÀU
Ø 202SOTBạc/Vàng
Ø 202SOT (CDL)Bạc
Ø 206SOTBạc/ Vàng