Lịch sử hình thành

2006★Thành lập Công ty
2013★Đầu tư dây chuyền sản xuất thân lon thứ 2
2014◆Tập đoàn Showa Aluminum Can mua lại
 ◆Đổi tên thành Công ty cổ phần Hanacans
2015★Đầu tư dây chuyền sản xuất nắp lon
2017★Thành lập nhà máy Quảng Nam
2018★Nhà máy Quảng Nam chính thức đi vào hoạt động
2019★Thành lập nhà máy Bà Rịa - Vũng Tàu
2020★Nhà máy Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức đi vào hoạt động