Vị trí

Trụ sở chính và Nhà máy Bắc Ninh: KCN Hanaka, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Nhà máy Quảng Nam: Lô 15, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Nhà máy Bà Rịa - Vũng Tàu: Lô VII-5 + VIII-6, KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu