Vị trí

Trụ sở chính: Khu công nghiệp Hanaka, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam
Chi nhánh Quảng Nam: Lô 15, KCN Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam