Thân lon

Thân lon

09:32 - 23/03/2018

Nắp lon
PHÂN LOẠIKÍCH THƯỚC
THÂN LONCỔ LON
Thể tích 330mlØ 211Ø 206
Ø 202

Ø 204 (Sleek)

Ø 202
Thể tích 250mlØ 211Ø 202
Thể tích 500mlØ 211Ø 202