Chính sách công ty

09:09 - 23/03/2018

CEO Message

Chính sách Công ty

 

“Thử thách các mục tiêu cao hơn và trở nên hanh phúc hơn.”

Chúng ta thử thách các mục tiêu cao hơn trong các phương diện khác nhau để trở thành nhà cung cấp vỏ lon nhôm xuất sắc trên thị trưởng. Chúng ta đóng góp vào sự phát triển của thị trường, từ đó đạt được mục tiêu tăng trưởng của Công ty và bản thân mỗi cá nhân trở nên hạnh phúc hơn thông qua các hoạt động của chúng ta.

 

Chính sách Chất lượng-An toàn thực phẩm

Chính sách môi trường

Chính sách chất lượng - An toàn thực phẩm
Hãy thu thập toàn bộ nguồn lực và tri thức để tiếp tục cải thiện chất lượng bền vững để trở thành nhà máy đáng tin cậy.
1. Làm việc vì sự phát triển của Công ty thông qua cung cấp các sản phẩm đạt được sự thỏa mãn và tin tưởng của khách hàng.
2. Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao hiệu quả hệ thống và đổi mới kỹ thuật sản xuất bền vững.
3. Hiểu yêu cầu của khách hàng kịp thời và chính xác, nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.
4. Hanacans cam kết tuân thủ luật định về an toàn thực phẩm.


Chính sách môi trường
Chúng tôi hiểu rằng môi trường lành mạnh của trái đất là chủ đề quan trọng nhất đối với toàn nhân loại liên quan với sự thịnh vượng của con em chúng ta, toàn bộ nhân viên tập trung trí tuệ, công nghệ và hành động để duy trì môi trường qua các hoạt động của công ty trên mọi phương diện.
Ban lãnh đạo cam kết tuân thủ quy định về môi trường và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường nhằm tiết kiệm nguồn tài nguyên, giảm thiểu tác động đến môi trường, chung tay góp sức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.