CEO Message

09:04 - 05/04/2018

Chính sách công ty

CEO MESSAGE

Chúng tôi đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bia và nước giải khát, bằng cách nỗ lực để duy trì và cải thiện môi trường, bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng sự hài lòng và an toàn, bằng cách tạo ra chất lượng tốt nhất với lon nhôm.